خرید فایل{بررسی ژئوشيمي و مينرالوژي عناصر و انواع کانسارها}

بررسی ژئوشيمي و مينرالوژي عناصر و انواع کانسارها|30013786|hn|بررسی ژئوشيمي و مينرالوژي عناصر و انواع کانسارها
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسی ژئوشيمي و مينرالوژي عناصر و انواع کانسارها آماده دریافت می باشد.

1 ژئوشيمي و مينرالوژي سرب:بطور كلي چهار ايزوتوپ پايدار سرب با اعداد جرمي 204،206،207 و 208 وجود دارند كه از بين آنها ايزوتوپ 208 با فراواني 1/52% بيشترين ايزوتوپ سرب است. ايزوتوپ‌هاي 206،207 و 208 محصولات نهائي متلاشي شدن اورانيوم و توريم مي باشند. سرب بطور كلي از لحاظ فراواني در پوسته زمين در رتبه سي و چهارم قرار دارد، سرب داراي كلارك 3 10*6/1% مي باشد، در حال حاضر بطور متوسط حداقل ضريب تجمع سرب براي تشكيل كانسارهاي اقتصادي در حدود 2000 مي باشد. كلارك سرب از سنگهاي باريك به سمت سنگهاي اسيدي افزايش مي يابد، بطوريكه ميزان كلارك در سنگهاي اوترابازيك 5 10*1% در سنگهاي بازيك 4 10*8% و در سنگهاي با منشأ ماگمايي اسيدي 3 10*2% مي باشد. (4)كاني هاي اصلي سرب و درصد سرب در هر كدام به ترتيب زير مي باشد:گالن با 6/86% سرب، جيمسونيت با 16/40% سرب، بولانگريت با 42/55% سرب، بورنيت با 6/42% سرب، سروسيت با 6/77% سرب و آنگلزيت با 3/68% سرب.3 1 ژئوشيمي و مينرالوژي روي:روي داراي 5 ايزوتوپ پايدار است كه اعداد جرمي آن 64، 66، 78، 80 مي باشد كه در اين ميان بيشترين ايزوتوپ آن ايزوتوپ 64 با فراواني 9/48% مي باشد. روي از لحاظ فراواني در رتبه بيست و سوم پوسته زمين قرار دارد. كلارك روي تا حدودي بيشتر از سرب مي باشد، ميزان كلارك روي 3 10*3/8 و ضريب تجمع آن براي تشكيل كانسارهاي اقتصادي 500 مي باشد. ميزان كلارك روي از سنگهاي ماگمائي با منشأ بازي به سمت سنگهاي ماگمايي با منشأ اسيدي افزايش پيدا مي كند. ميزان كلارك در سنگهاي اولترابازيك 3 10*3% در سنگهاي بازي 3 10*3/1% و در سنگهاي اسيدي 3 10*6% مي باشد. ميزان كلارك در سنگهاي اسيدي خيلي نزديك به ميزان كلارك در پوسته است. كاني هاي اصلي روي و درصد روي هر يك به صورت زير مي باشد:اسفالريت با 67% روي، ورتزيت با 63% روي، اسميت زونيت با 52% روي، همي مورفيت با 7/53% روي. (4)4 1 انواع كانسارهاي سرب و روي:بطور كلي انواع كانسارهاي سرب و روي عبارتند از:3 1) اسكارن3 2) رگه اي3 3) استراتاباند3 4) دگرگوني1 4 1 كانسارهاي اسكارن:چنانچه در دگرگوني مجاورتي موادي از توده نفوذي به سنگ ميزبان افزوده شود، كانسارهاي اسكارن پديد مي آيد. بطور معمول كاني هاي منطقه اسكارن متنوع و فراوانند. اسميرنف اين كانسارها را با توجه به مباني مختلف به پنج گروه تقسيم كرده كه در اين ميان به رده بندي بر مبناي تركيب سنگ هاي دربرگيرنده توده نفوذي اهميت بيشتري داده زيرا به اسكارن آهكي، اسكارن منيزيتي و اسكارن سيليكاته اشاره مي كند.امروزه اين كانسارها را كه از ديدگاه اقتصادي مورد توجه بسياري از زمين شناسان قرار دارند بر مبناي نوع غالب و چيره و با ارزش موجود در آنها تقسيم بندي مي كنند كه در حقيقت دنباله رده بندي اين كانسارها بر پايه نوع سنگ در بر گيرنده توده نفوذي است.اينوديك بورت كانسارهاي اسكارن آهكي را به پنج گروه اسكارن هاي آهن، تنگستن، مس، سرب، روي و قلع تقسيم كرده است. نكته قابل توجه اين است كه بر عكس كاني هاي موجود در اسكارن ها كه تركيبي پيچيده و متنوع دارند، كانه ها ، بطور معمول، سولفورها و اكسيدهايي با تركيب ساده هستند. از مهمترين سولفورهاي موجود در اسكارن ها اسفالريت و گالن را مي‌توان نام برد. (4، ص 23)مطالب دیگر:
📎پاورپوینت ماشین های کود آبیاری📎پاورپوینت مبارزه بیولوژیکی علف های هرز📎پاورپوینت مرغ بندواش📎پاورپوینت معرفی برخی از گیاهان📎پاورپوینت معرفی و شناسایی مهمترین علف های هرز ایران📎پاورپوینت نازل سمپاش ها📎پاورپوینت یونجه📎پاورپوینت ورقهای پلی پوش نوار و سیستم های قطره ای📎پاورپوینت بررسی جامع یونجه📎پاورپوینت آرام سازی در بارداری و زایمان📎پاورپوینت اصلاح وضعیت در بارداری و دیس فانکشن ها📎پاورپوینت آمادگي براي زايمان به زبان انگلیسی📎پاورپوینت آمادگي براي زايمان📎پاورپوینت پوزیشن و زایمان📎پاورپوینت پرینه در بارداری و زایمان📎پاورپوینت نورواندوکرینولوژی لیبر و زایمان📎پاورپوینت درس فیزیک📎پاورپوینت خلاصه کتاب فیزیک پایه 1 تالیف محمد رضا بهاری انتشارات پیام نور📎پاورپوینت نقش فیزیک در پزشکی📎پاورپوینت نور آینه عدسی📎پاورپوینت فراصوت و فرو صوت به همراه فایل Word📎پاورپوینت شیمی تجزیه📎پاورپوینت فاز📎پاورپوینت مهارت های آزمايشگاه شيمي📎پاورپوینت بحران کمبود آب