خرید فایل{بررسی دیدگاه ها و ایده های دموكراسي الكتروني}

بررسی دیدگاه ها و ایده های دموكراسي الكتروني|30013785|hn|بررسی دیدگاه ها و ایده های دموكراسي الكتروني
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسی دیدگاه ها و ایده های دموكراسي الكتروني آماده دریافت می باشد.

دموكراسي پايه جوامع مدرن غربي است. دموكراسي پايه آزادي وعدالت و ارزش ويژه اي شمرده ميشود كه براي آن قرن ها جنگيده اند.امروزه آن با چالشي جديد( البته از نوع مثبت) روبرو است.رشد اينترنت و ارتباطات دور فراگير، يك عصر دموكراسي الكترونيك را وعده مي دهند، يا به طور خلاصه e democracyما قادريم از طريق تلفن ،پيام متني يا روي وب و يا ازطريق تلويزيون هاي تعاملي رأي مي دهيم.حركت هايي در سرتاسر اروپا و هر جاي ديگر به منظور كشف شيوه هاي راي دادن، نوآوري به منظور گسترش مكانيسم e government و به طور عمومي اين انتظار كه موسسات دموكراتيك ما در عصر جامعه اطلاعاتي تحول مي يابند پديد آمده است.علي رغم هيجاني كه تكنولوژي آورده است خيلي از تصاوير جاري براي استفاده از آن تقريبا به طور كلي قراردادي هستند: بحث سياسي و گفتمان، همه گزينگران را از طريق رشد مكان هاي گفتگوي الكتروني، بسيار بيشتر به حساب مي آورد ،افكار سنجي آسانتر سريعتر وارزانتر از طريق وب ميشود، راي دادن ممكن است از طريق يك تكه كاغذ انجام نشود بلكه از طريق كليك كردن روي يك وب سايت يا فرستادن يك پيام متني انجام شود.دموكراسي الكتروني كه به ميزان زياد گسترش يافته است به سادگي بعنوان مرتبط كردن فرايندهاي سياسي و دموكراتيك قرون 19و20 از طريق مكانيسم هاي تكنولوژي‌هاي مدرن اطلاعات و ارتباط تصور ميشود. هنوز مكانيسم هايي كه قادر به اجراي واقعي تر ايده آل هاي دموكراتيك باشند وجود دارند.امروزه براي عموم ممكن است كه در تصميم گيري هاي سياسي به شيوه هاي زيادي شركت كنند. هدف بينش گسترده تري است كه برنامه TED مي خواهد آن را كشف كند.هدف ما طراحي شيوه هاي مدرن تحليل تصميم گيري وحمايت تصميم گيري، مستقر كردن روي WWW ، به منظور مشاركت عموم در تصميمات كه روي آنها اثر مي گذارد.بيش از رفرنداوم الكتروني، بينش ما، سرمايه داراني را كه به شكل دادن حق انتخاب ها و چشم اندازهاي مشترك كمك مي كنند را درنظر مي گيرد بحث كردن و ارزيابي نزديكي ها واعتمادها ، روبرو شدن با نامشخصي وحركت به سوي يك نتيجه متعادل هدف برنامه TED (حمايت ازتصميم گيري پيچيده براساس اينترنت) است.اكنون …………..عمده ترين تصميم هاي اجتماعي اثراتي دارند، معمولا اثرات نامشخص، روي خيلي stakeholders جدا از اين كه آنها مستقيما براي تصميم گيري مسئولند و آنها كه از پيامدش سود مي برند. در چنين موقعيتي چشم اندازهاي متفاوتي براي اين كه كنار هم گذاشته شوند و متعادل شوند مورد نياز است با منظور اين كه يك مسير مورد توافق براي عمل بدست بيايد وعمل شود.Stakeholder: شخصي است كه يك فرد است و يا يك قسمت از گروه بزرگتري است كه ممكن است يا گمان مي رود كه آنها ممكن است بوسيله پيامدهاي بالقوه يك تصميم تحت تاثير قرار گيرند. تصميمات ممكن است در ارتباط با موضوعات چند مليتي يا ملي، محلي يا منطقه اي باشد. بعضي وقت ها تصميمات به عملكرد معمولي جامعه وابسته است وبرخي اوقات به بازگشت به وضعيت معمولي بعد از تعدادي رويداد
مطالب دیگر:
📒تحقیق درباره روزه ،‌ انفاق ، ازدواج و طلاق 📒تحقیق درباره روش صنعتی تولید لواشک وآلوچه فرآوری شده 📒تحقیق درباره زبان شناسي و گفتگو📒تحقیق درباره زندگینامه امام حسن مجتبی📒تحقیق درباره ژئوپليتيك مرز ايران وكشور آذربايجان📒تحقیق درباره ساختار بتن و مصارف آن 📒تحقیق درباره ساختار کپسید 📒خلاصه طرح کارآفرینی بررسی تکنولوژی ساخت و تولید دستگاه خودپرداز ایرانی (ATM) شرکت هاتف📒تحقیق درباره شرح خدمات مهندس عمران براي نظارت بر اجراي ساختمان 📒تحقیق درباره ساز تار📒تحقیق درباره فراوردهاي نانوتکنولوژي📒تحقیق درباره فردیناند دی سوسور📒تحقیق درباره فرسایش خاک📒تحقیق درباره فرق قيمت‌هاي جهاني با قيمت‌ها در جهان📒تحقیق درباره فرهنگ اسلامي وتعليمات ديني سال دوم راهنمايي📒تحقیق درباره فسيل ها📒تحقیق درباره فصاحت در نهج البلاغه📒تحقیق درباره فضائل وسيره فردي امام هادى📒تحقیق درباره عنصر سزیم📒تحقیق درباره فعال نمودن و غير فعا ل نمودن يک Connection 📒تحقیق درباره سلیمان راوش📒دانلود تحقیق درباره سنسور📒تحقیق درباره سنسورها و رو شهاي تشخيص رنگ در صنعت📒دانلود تحقیق درباره سنگ 📒تحقیق درباره سوسيس و كالباس